Dassentunnel

Ondanks dat Nederland een relatief klein land is, heeft het een rijke flora en fauna. De afgelopen 50 jaar hebben infrastructurele projecten op het gebied van uitbreiding van het wegen- en spoornet een gigantische vlucht genomen. Doordat veel gebieden zijn doorkruist met nieuwe wegen, zijn de leefgebieden van de Nederlandse fauna enorm versnippert geraakt. Niet alleen zorgt dit voor een kleiner leefgebied voor het wild, dit zorgt er ook voor dat de genetische diversiteit van diersoorten ernstig wordt verkleind. Een verkleining van genetische diversiteit kan catastrofale gevolgen hebben voor de Nederlandse fauna.

Ontsnippering 

De laatste jaren is er vanuit de overheid meer aandacht voor de ecologische hoofdstructuur. Hierdoor wil de overheid de versnipperde fauna gebieden weer met elkaar verbinden en zijn dassentunnels en andere kleinwild passages van wezenlijk belang om de leefgebieden van kleinwild weer met elkaar te verbinden.

Aanleg dassentunnel

Dassentunnels of faunatunnels kunnen worden aangelegd door een buis, pijp of tunnel onder de weg of watergang door te maken zodat het wild vrijuit en veilig kan migreren. De dassentunnel bestaat vaak uit een stalen buis met een diameter van 406 millimeter en een wanddikte van 8 millimeter. Aan beide uitgangen van de tunnel wordt er een aansluitend dassenrooster geplaatst, zodat het kleinwild niet per ongeluk weer de weg op kan lopen. 

Enkele methodes die toegepast worden om een dassentunnel te realiseren zijn; een racketboring, open frontboring of ontgraving van de weg. De aanleg van een specifieke dassentunnel vindt vaak plaats in de buurt van een dassenburcht.

Naast dassentunnel ook tunnel voor overige fauna

Naast  dassen, worden de dassentunnels ook gebruikt door ander kleinwild zoals; otters, bevers, konijnen, marterachtigen en hazen. Daarom is een dassentunnel niet alleen handig voor het verbinden van versnipperde leefgebieden, maar ook voor het voorkomen van overstekend wild. Op die manier zullen er op drukke wegen minder aanrijdingen zijn met het wild, waardoor zowel de veiligheid van mens als dier wordt vergroot. 

Heeft  u een knelpunt waarbij de aanleg van een fauntunnel gewenst is,  neem dan contact met ons op zodat wij u met onze kennis en expertise bij kunnen staan om tot een gewenst eind resultaat te komen.

Door het aanleggen van deze wildtunnels kunnen er een heleboel aanrijdingen per jaar met wild worden voorkomen.

 Kijk ook eens bij onze projecten voor meer informatie over de aanleg van een dassentunnel.

Stalen hekwerk

Een stalen hekwerk van HBA Totaal is de ideale afscheiding van uw domein of terrein. Van bedrijf tot speelveld, en van particulier tot school.

Beschoeiingen en houten damwanden

Beschoeiingen en damwanden van HBA Totaal worden in één keer goed geleverd én geplaatst. Maximaal resultaat, lage kosten!

Afrastering, hekwerk en omheining van hout

HBA Totaal levert en monteert afrasteringen, hekwerken en omheiningen in tal van uitvoeringen.

Wildrasters en faunavoorzieningen