Klein-wildraster/ dassenraster geplaatst Lochem

1000 meter Kleinwildraster (dassenraster) plaatsen in  gemeente Lochem

Het betreft hier een afrastering van Kastanje palen voorzien van dassengaas
het gaas is 20 cm in de grond gegraven en 30 cm omgeslagen richting de wildzijde om zodoende ondergraving tegen te gaan.